Cestování po světě

Naše stránky jsou pro všechny, co rádi cestují, ať už s báglem na zádech a průvodcem v ruce nebo jen po stránkách knížek a cestopisů. Všem těm přejeme příjemné počtení a zábavu.


Indie tisíce chrámů v hlavním městě Urissy Bhuvané?varu (3783)

Indie plá?e v Bengálském zálivu a památka Konarak (5022)

Argentína evropský ráz temperamentního Buenos Aires (6527)


NEJ FOTOGRAFIE
(15690) Usa
(15435) Indie
(14829) Čína
(11562) Keňa
(8068) Austrálie


NEJ PŘÍBĚHY
(55824) Mexiko Pozůstatky májských a koloniálních památek v Mexico City
(45658) Čína Jediná stavba viditelná z vesmíru - Velká čínská zeď
(40923) USA Socha Svobody - francouský dáreček a jeho historie
(32291) Egypt Jaká tajemství je?tě před námi skrývají pyramidy v Gíze
(21635) Indie překrásné město Agra a monument lásky Tád? Mahal


HLEDEJ U NÁS
Hledej článek:
 
Hledej obrázek:
 


HLEDEJ VE SVĚTĚ
Seznam/Google:
  
 
Atlas
 


NASTAVENÍ
Přidat k oblíbeným  Přidat k oblíbeným

Nastavit tuto stránku jako domovskou  Nastavit jako výchozí

Pro rozlišení 800 * 600.
Poslední aktualizace 25.08.2004

Celkově přečteno článků 937880
 PŘÍBĚHY

Více informací o zemiFotografie z naší cestyJak jsme se sem dostali
PANAMA

Odkud: Z Kostariky
Kdy: Podzim 2000
Jak dlouho: 2 týdny
Oblast: Panama - Panamský průplav

Panamský průplav
Panamský kanál, Panama Vyrážíme na Panamský průplav. je zde pár míst, kde se dá nahlédnout na zdýmadla a podívat jak proplouvají obrovské tankery. My jsme jeli do té nejblížší a nejvíce turistické. Autobusem to bylo asi 20 minut od Panama City a já už jsem se moc těšil. Leňulka to brala s klidem, no je to prostě jen ženská.

Historie
Američané zdaleka nebyli první, kdo se vážně zajímal o zkrácení cesty mezi dvěma oceány. Španělský král Karel V. už v roce 1534 nařídil svým poddaným v Latinské Americe, aby provedli první topografická měření. Protože projekt byl v tehdejší době neuskutečnitelný, Španělé zprůchodnili jinou stezku, takzvanou Křížovou cestu. Vedla pralesem přes Panamskou šíji, byla vydlážděna oblázky a ubírala se po ní koňská spřežení a muly naložené tunami peruánského zlata. To se pak na březích Atlantiku nakládalo na lodě směřující do Španělska. Ještě dnes je možné část silnic a stezek najít zarostlé v panamském pralese.

Panamský kanál, Panama Francouzské období
Inženýr Ferdinad Lesseps, kterému se podařilo vybudovat Suezský průplav, a zástupci Světové společnosti mezioceánského průplavu připluli do Panamy v roce 1881. Doprovázeli je zeměměřiči, zakreslovači map, námezdní dělníci a lodě naložené bagry, sbíječkami, lokomotivami, dynamitem, mapami, nivelizačními přístroji, kompasy a barometry. Desetitisíce dělníků z 97 zemí světa přivedl do Panamy příslib slušných platů. Byli mezi nimi hlavně chudí obyvatelé antilských ostrovů, Indiáni ze středoamerických zemí, ale i Španělé, Řekové, Italové, Irové nebo Číňané. Do Panamy utíkali před zákonem i zločinci a dobrodružství tam hledali bohémové a světoběžníci z Evropy. Málokdo však vydržel pracovní a klimatické podmínky, které byly velmi těžké. Moskyti, jedovatí hadi, zápaly plic, nemoc beri-beri, sluneční úpaly i náhodné výbuchy TNT vykonaly své. Během osmiletého působení Francouzů (1881 až 1889) pracovalo na stavbě průplavu asi 45 000 mužů. Dvacet tisíc jich zemřelo. Trasa průplavu mezi zátokami u hlavního města Panamy a městem Colón přetíná kontinentální pohoří se sedmnácti různými formacemi skalního podloží, šesti geologickými zlomy a pěti skalními skupinami sopečného původu. Francouzská společnost v roce 1889 zbankrotovala. Spojené státy tehdy za 40 milionů dolarů zakoupily zbývající francouzský majetek a stroje.

Panamský kanál, Panama Stát ve státě
Stavbu průplavu dokončili Američané v letech 1901 až 1914. Panamský průplav byl otevřen až v roce 1920. Na obou březích průplavu byla instalována moderní americká vojenská zařízení a základny, kolem nichž vznikl zcela nezávislý stát ve státě. Na 30 000 amerických vojáků včetně jejich rodinných příslušníků bylo podřízeno vlastním zákonům. Stavěly se pro ně pohodlné byty, golfové kluby, bazény, obchody, pošty, školy, kina, divadla, kaple, restaurace i kavárny.

Návrat Panamě
V roce 1977 americký prezident James Carter a panamský generál Omar Torrijos podepsali dohodu, která stanovila 31. prosinec 1999 jako den předání Panamského průplavu Panamě. Rok 2000 tak přinesl konec téměř stoleté americké vojenské přítomnosti v Panamě a uzavřel další kapitolu historie tohoto stavitelského zázraku. Panama se na převzetí průplavu dlouho připravovala. Dnes tvoří personál průplavu na 7500 operátorů, z více než devadesáti procent panamské národnosti. Průplav je otevřen čtyřiadvacet hodin denně všech 365 dní v roce. Během své existence byl uzavřen pouze jednou, a to na sedm měsíců po masivním sesuvu půdy v roce 1915. Panama zůstane i v budoucnu důležitým mezinárodním finančním a obchodním centrem. Dnes tam operují 104 zahraniční banky a asi tucet tuzemských. Z oblasti průplavu chce Panama vytvořit jakousi obdobu Singapuru. Osmdesát procent hrubého národního produktu Panamy přináší finanční sektor a průplav, jehož příjmy za služby dosahují přibližně 470 milionů dolarů ročně. Plánuje se rozsáhlá modernizace průplavu. To, co bylo kdysi technickým zázrakem, je dnes zastaralé. Průjezd průplavem trvá příliš dlouho, lodě musejí čekat, než na ně přijde řada, a proto tuto vodní cestu používají jen společnosti přepravující trvanlivější zboží. V příštích čtyřech letech má být investována miliarda dolarů na rozšíření průplavu v úseku Culebra, na modernizaci zdymadel a nákup moderních strojů a remorkérů. Během letošního Panamský kanál, Panama roku se má přepravní kapacita průplavu zvýšit o dvacet procent. Společnost Hutchinson Port Holdings se sídlem v Hongkongu bude spravovat přístavy Balboa a Cristobal na obou stranách průplavu. Do jejich renovace investuje 130 milionů dolarů. Tchajwanská společnost Evergreen už staví za 100 milionů dolarů nový přístav na atlantské straně a investovala dalších 120 milionů dolarů do výstavby přístavu určeného pouze pro kontejnerovou přepravu. Panama plánuje rovněž výstavbu nových zdymadel, která otevřou průplav moderním tankerům. Chtěla by zvýšit poplatky za průjezd lodí (dosud se řídí výtlakem lodí). Dohoda se Spojenými státy však obsahuje kromě ustanovení o možné americké vojenské intervenci v případě ohrožení bezpečnosti USA nebo fungování průplavu i dodatek o tom, že jakékoli změny tarifu budou provedeny jen se souhlasem obou stran. Hlavní klientelu průplavu představují americké lodě, které dopravují Panamským průplavem kontejnery obilí, nafty a dalších komodit z východního pobřeží země do oblasti Asie. Washington proto bude se zdražením poplatků těžko souhlasit. Panama chce rozvíjet i turistiku, zatím opomíjenou. Ročně by mělo průplavem proplout na 250 velkých zábavních a výletních lodí s 200 000 turistů.

Zajímavosti
Panamský kanál, Panama Od otevření v roce 1914 proplulo průplavem asi 819 000 lodí.
Ročně nyní proplouvá průplavem 13000 až 14000 lodí.
Každý rok se průplavem převeze 190 milionů tun nákladu.
Poplatky za proplutí představují ročně 470 milionů dolarů.
Pokud lodě nemusejí čekat, trvá cesta průplavem osm až deset hodin.
Skutečná doba se však kvůli čekání prodlužuje průměrně na čtyřiadvacet hodin.
Součástí je i umělé Gatunské jezero (výška hladiny 26 m n.m.)
Denní kapacita 48 lodí

Gatunské jezero
Španělsky Lago Gatún, přehradní nádrž v Panamě na řece Chagres v oblasti Panamské šíje. Jezero je součástí Panamského průplavu. Má rozlohu 430 čtverečních kilometrů, hráz dlouhou tři kilometry, pětatřicet metrů vysokou a 800 metrů širokou. S Atlantským oceánem (do přístavu Cristobal) je jezero spojeno kanálem, který má tři plavební komory a je dlouhý jedenáct kilometrů. S Tichým oceánem (přístav Balboa) je spojuje patnáct kilometrů dlouhý kanál rovněž se třemi plavebními komorami.

Panamský kanál, Panama Délka průplavu je necelých dvaaosmdesát kilometrů, přesně 81,6 kilometru. Šířka od 150 do 305 metrů a průměrná hloubka dosahuje třinácti metrů. Průplav má šest plavebních komor a jeho součástí je i umělé Gatunské jezero. Ještě dnes tři dvojitá zdymadla Panamského průplavu udivují geniální jednoduchostí. Lodivod navede loď k prvním vratům zdymadla, odkud je mechanicky vlečena do první ze tří plavebních komor. Vrata se hermeticky uzavřou. Trysky vhánějí otevřenými otvory ve zdech do komory vodu. Přísun vody se uzavře v okamžiku, kdy loď dosáhne úrovně druhé komory. Potom se otevřou druhá vrata a operace se opakuje i ve třetí - poslední plavební komoře zdymadla. Lodě se zvedají nebo sestupují o dvacet šest metrů, až se dostanou na úroveň hladiny Tichého nebo Atlantského oceánu.

V Panamském průplavu bylo v době jeho vzniku všechno nevídaných rozměrů. Vybagrovaná zemina by prý stačila na stavbu Velké čínské zdi a ještě na dalších 1600 kilometrů. Plavební komory jsou vycementované jámy o délce 304 metry a hloubce třináct metrů. Jsou uzavřené vraty z ocelových plátů, které váží 700 tun. Halogenové lampy o 1000 wattech, umístěné na více než třicetimetrových stožárech, umožňují orientaci i v noci. Gigantická ocelová vrata zdymadel se nikdy nemusela vyměňovat; 1500 sériových elektrických motorů uvádí v činnost trysky a stěžejové závěsy vrat. Stavba železniční tratě, která v roce 1855 poprvé přeťala Panamskou šíji, si vyžádala na šest tisíc životů. Vybudování vodní cesty zkrátila dosavadní trasu mezi New Yorkem a San Franciskem (20 917 kilometrů) o více než polovinu - 11 272 kilometry. Na stavbě průplavu pracovalo 45000 mužů.

Tento článek byl přečten 11022

Jak se vám článek líbil?
0(min) do 10(max)
Kolik čtenářů se vyjádřilo: 300

7.62.4

NOVINKY:
25.8.2004
Nové fotky z naší cesty do Hedvábné stezce - Čína červen 2004

25.8.2004
Jsme zpět s mesíční cesty po Číně a je tu pár nových příběhů

10.5.2004
Tak a jsou tu nové příběhy z černé Afriky a jihovýchodní Asie

18.1.2004
Dodělal jsme nový Design, jak jsme sliboval a jako přídavek pár nových příběhů z Jižní Ameriky

13.1.2004
Pracuji na novém Designu

20.10.2003
Našel jsme si konečně čas a přidal jsem pár příběhů z našeho cestování po Asii a Americe

02.08.2003
Nové fotky z naší cesty do černé Afriky - Keňa, která se uskutečnila v červnu a červenci, BIG 5, safari, lidé, příroda, moře (255 fotek)

21.06.2003
Další příběhy z cestování po Indii

02.05.2003
Nové fotky z Maďarska - putování kolem Balatonu, termální lázně Heviz(54)

01.04.2003
Nové příběhy z cestování Indie, Thajsko, Střední Východ, ...

KUCHAŘKA:
Francouské speciality

Indická kuchyně

Pálivá mexická kuchyně

Americký Fast Food

PŘIŠTĚ:
Měsíční putování po Číně, budhistické chrámy, Čínská Zeď, svaté pohoří Wutai, uzbekové a kyrgyjci, přejezd pouští Taklamakan a 7 tisícové vrcholy u hranic s Pákistánem

Půlročním putování po Indických horách, pouštích a památkách

Objevování jihovýchodní Asie, thajské chrámy, indonézské ostrovy a džungle Malajsie

Tříměsíční stop po Austrálii, z Outbacku až na Gold Coast

ODKAZY:
Fotografie z Afriky a Blízkého Východu

Fotografie z Asie a Austrálie

N.Geographic

KOKTEJL

LIDÉ A ZEME

Stránky Cestování ve světě jsou na Internetu od 10. 12. 2002
O nás   Kontakt
Copyright © 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Cestování po světě